Chi tiết - Hình ảnh

Bảng Giá

Tô nhỏ: 55k

Tô Lớn: 60k

Tô đặc biệt: 75k